Drodzy Czytelnicy                                                                                                                                                                              Datenschutzerklärung 

To jest już szósta moja książka poświęcona motocyklom Zündapp KS 750 i BMW R75.Okazuję się, że temat to niewyczerpany. Tym razem notowałem czas poświęcony jej napisaniu i okazało się, że to 2862 godz. Niektórzy zadadzą sobie pytanie, czy nie mam nic innego do roboty? Ależ oczywiście, mam bardzo wiele innych zajęć, ale motocykle są moim bardzo ważnym hobby a praca z nimi związana ciągle sprawia mi wielką przyjemność.

Długo nie decydowałem się na wydanie tej książki drukiem, mimo, że najważniejsze rozdziały już od lat były gotowe. Dlaczego miałbym dać do rąk moich konkurentów dokładną i szczegółową książkę, z której, nie inwestując, mogą posiąść całą zebraną przeze mnie wiedzę o perfekcyjnym naprawianiu motocykli? Trzeba w tym miejscu dodać, że moja działalność gospodarcza związana jest także z motocyklami.  

Ta książka jest „Podręcznikiem Warsztatowym”. naszych firm  

Książka zawiera instrukcje, według których od lat dokonujemy napraw skrzyń biegów, silników etc. By utrzymać w tym zakresie wysoką jakość, niezbędne są nie tylko dobrze wyprodukowane nowe części zamienne, ale i precyzyjna obróbka przygotowawcza. Tylko  notatki, rysunki techniczne oraz szczegółowe  instrukcje zapewniają utrzymanie należytej jakości produkowanych części oraz ich prawidłowy montaż. 

Obszar przyjaciół „Wehrmachtsgespanne“ stale powiększa się i wciąż pojawiają się nowi ludzie bardzo interesujący się tymi motocyklami. Wielu z nich postrzega mnie, Hommesa, wyłącznie jako handlarza, który dzięki swojemu hobby tylko zarabia pieniądze. Natomiast sami widzą siebie jako jedynych entuzjastów KS 750 i R75. Chcę tutaj tym nowym sympatykom wytknąć, że przyjmują oni, jako coś całkowicie naturalnego, zdobywanie wszelkich informacji przez internet i wszędzie tam gdzie jest to bezpłatne. Często przy tym w sposób mało przyjemny  wyrażają swoje niezadowolenie gdy jakaś informacja ukaże się z opóźnieniem.  Przy tym niema żadnej reakcji. Ani pozytywnej, ani negatywnej krytyki a więc i żadnej współpracy. W dniu dzisiejszym doceniony sukces wyraża się tylko w liczbach określających wielkość obrotu, wielkość sprzedaży lub ilość wejść na stronę. 

Byłoby niewątpliwie pięknie, gdyby znów nastąpiło odnalezienie się ludzi, którzy dali by naszemu hobby nowe impulsy. Nie myślę przy tym o zorientowanych paramilitarnie, lecz o ludziach, którzy rozumieją te motocykle takimi jakie są.

 Piękne weterany o fascynujących rozwiązaniach technicznych.

 Restaurowanie BMW R75 czy Zündappa KS 750 jest poważnym wyzwaniem i nie powinniście Państwo nie niedoceniać stopnia skomplikowania rozwiązań technicznych tych motocykli. Będę się bardzo cieszył jeżeli ta książka stanie się poważną pomocą w Państwa pracach .

mojego podręcznika warsztatowego

1.    Zündapp KS 750 

2.    Razem Zündapp KS 750 i BMW R75 

3.       BMW R75 

4.       Opisy 

5.      Wyszukiwanie błedów 

6.      Tłumaczenia w języku angielskim, włoskim i polskim 

Było bardzo trudno znaleźć odpowiednich ludzi zdolnych przetłuma-czyć treść całej książki. Wielu chciało w tym pomóc ale wielka ilość czasu potrzebna na wykonanie tej pracy przywracała im rozsądek.

Opisy dotyczące budowy pojazdów sprawiają szczególną trudność. Nie wystarcza tutaj tylko dobra znajomość języka niemieckiego. Trzeba także rozumieć bardzo dobrze język techniczny i z natury znać proble-my związane z techniką.

Mimo wszystko udało się, niektóre najważniejsze strony przetłumaczyć na trzy języki. Poza tym mogę tylko polecić naukę języka niemiec-kiego. Wtedy będziecie mogli wszystko przeczytać. Czy wszystko wte-dy zrozumiecie pozostanie w dalszym ciągu pod znakiem zapytania albowiem język techniczny odbiega często znacznie od języka codziennego. 

  Część stron w tej książce została przetłumaczona na język polski

Diagnoza błędów  Zündapp KS 750,       stron 253 - 258

Diagnoza błędów BMW R75,                  stron 265 - 268

Diagnoza błędów KS 750 i BMW R 75,  stron 259 - 264

Jakimi dzisiaj dysponujemy częściami zamiennymi?

Kulka, lozysko kulkowe

Objaśnienia skrótów                                 stron 279 - 283

Oznaczenia zawarte w tabeli napraw

Przedmowa

Strony wstępne

Zawartość stron w języku niemieckim     stron 307 - 311

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter´s Werkstatthandbuch
Podręcznikiem Warsztatowym
  Zündapp KS 750+BMW R75